„Pracuję jako technik fizjoterapii w Ośrodku pomocy Społecznej osiem godzin dziennie. Słyszałam, że czas pracy na moim stanowisku nie może przekraczać pięciu godzin, czy to prawda?”

Zgodnie z art. 32g ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę w przyjętym okresie rozliczeniowym i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (czas pracy pracowników technicznych, gospodarczych, obsługi odpowiednio 8 i 40 godzin). Czas pracy pracowników fizykoterapii nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 32g ust. 3 pkt 2 ustawy).

Zasada ta ma zastosowanie do pracowników, których podstawowym obowiązkiem jest kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów (art. 32g ust. 5 ustawy). Maksymalny czas Pani pracy zależy od tego co należy do Pani obowiązków. Jeżeli pracuje Pani tylko przy kontrolowaniu techniki stosowanych zabiegów lub takie zabiegi wykonuje Pani samodzielnie, czas Pani pracy nie może przekraczać 5 godzin na dobę. Jeżeli ma Pani inne dodatkowe obowiązki, może okazać się, że maksymalny czas pracy będzie wynosił 7 godzin i 35 minut.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 12 lutego 2009 roku