„Chciałabym się dowiedzieć, jakie są zasady opłacania adwokatów? Zamierzam wnieść do sądu sprawę przeciwko mojemu bratu o podział majątku. Czy w sytuacji, gdy przegram będę zmuszona opłacić adwokata mojego brata? A jeśli wygram, czy mojego adwokata spłaci brat?”


Zgodnie z art. 520 § 1 kpc każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikami sprawy (np. jeden spadkobierca ma udział 1/4 w spadku a drugi 3/4) albo ich interesy są sprzeczne sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub nałożyć go na jednego z uczestników w całości (np. w sytuacji kiedy wnioski tego uczestnika zostały oddalone lub odrzucone). Oznacza to, że ogólną regułą jest, że każdy płaci za siebie. W pewnych sytuacjach sąd może jednak wydać inne rozstrzygnięcie o kosztach biorąc pod uwagę stopień zainteresowania sprawą oraz to z jakimi roszczeniami występowali poszczególni uczestnicy a jaka był treść rozstrzygnięcia.odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku