„Mój narzeczony odziedziczył po rodzicach majątek. Spadkobiercami jest również trójka jego rodzeństwa w 3/16 każdy. Zostało wydane postanowienie spadkowe, ale w księgach wieczystych nie zostali wpisani jako właściciele. Czy po ślubie ja też będę współwłaścicielem?”

Z treści pytania wynika, że Pani narzeczony odziedziczył majątek tylko po jednym z rodziców, gdyż udziały spadkowe Pani narzeczonego i rodzeństwa dają razem 12/16 spadku. Pozostałe 4/16 odziedziczył drugi rodzic. Ewentualnie rodzice Pani narzeczonego sporządzili testament i zapisali Pani narzeczonemu 7/16 spadku a pozostałym dzieciom po 3/16 spadku.

Sama okoliczność zawarcia małżeństwa nie będzie oznaczała, że stanie się Pani współwłaścicielem przedmiotów wchodzących w skład spadku. Konieczne będzie zawarcie umowy między Panią a narzeczonym; jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 12 marca 2009 roku.