Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • sprawy o zapłatę,
 • zniesienie współwłasności, w tym podział majątku wspólnego małżonków,
 • postępowania spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek)
 • sprawy wieczystoksięgowe (zmiany wpisów w księgach, uzgodnienia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym),
 • pomoc w negocjacjach warunków umów, przygotowanie projektów umów,
 • pomoc przy czynnościach notarialnych,

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sądach pracy, w szczególności w sprawach o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia za pracę (również za pracę w nadgodzinach i w porze nocnej), odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowania za dyskryminację lub mobbing,
 • doradztwo w zakresie nawiązywania stosunków pracy oraz warunków pracy cudzoziemców,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
 • prowadzenie postępowań pojednawczych,

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentowanie klientów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych przed sądami, w tym w sprawach o rozwód albo separację,
 • reprezentowanie klientów w sprawach o alimenty, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • reprezentowanie klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie egzekucyjne

 • reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • przygotowywanie skarg na czynności komorników,
 • reprezentowanie klientów w tzw. skardze pauliańskiej,
 • reprezentowanie klientów w powództwach przeciwegzekucyjnych.

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • zastępowanie klientów w postępowaniach sądowych,
 • pomoc w tworzeniu, przekształcaniu i rejestracji spółek w Krajowym
  Rejestrze Sądowym,

Substytucje

Zastąpimy radców prawnych i adwokatów w sprawach toczących się w pobliskich sądach:

 • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu,
 • Sąd Okręgowy w Tarnowie
 • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,
 • Wydziały Zamiejscowe w Muszynie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu,
 • Sąd Rejonowy w Limanowej,
 • Sąd Rejonowy w Gorlicach,
 • Sąd Rejonowy w Tarnowie
 • Wydziały Zamiejscowe w Tuchowie Sądu Rejonowego w Tarnowie,
 • Sąd Rejonowy w Bochni
 • Sąd Rejonowy w Brzesku