Akceptuję regulamin

Regulamin bezpłatnych porad prawnych:

Odpowiedź jest wysyłana na podany adres email, a jeśli pytanie jest ciekawe lub często się powtarza, umieścimy ją także na tej stronie internetowej - oczywiście po usunięciu wszelkich danych, które mogłyby posłużyć identyfikacji osoby zadającej pytanie.

W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie przesłane do nas pytania oraz, że czas oczekiwania na odpowiedź bywa czasami wydłużony sugerujemy w sprawach pilnych bezpośredni kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia, o zapłatę, o zniesienie współwłasności a także sprawy wieczystoksięgowe i postępowania spadkowe. Nasza kancelaria pomaga przy czynnościach notarialnych, w negocjacjach warunków umów, oraz przygotowuje projekty umów.
Prawo pracy

Prawo pracy

W ramach prawa pracy reprezentujemy pracowników i pracodawców w sądach pracy, prowadzimy doradztwo w zakresie nawiązywania stosunków pracy oraz warunków pracy cudzoziemców, sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, prowadzimy również postępowania pojednawcze.
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Nasza kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców. Oferujemy zastępowanie klientów w postępowaniach sądowych oraz pomoc w tworzeniu, przekształcaniu i rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rodzinne i opiekuńcze

Rodzinne i opiekuńcze

Reprezentujemy klientów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych przed sądami, w tym w sprawach o rozwód albo separację. Prowadzimy sprawy o alimenty, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, dotyczące władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Reprezentujemy również klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Centrus reprezentuje klientów w postępowaniu egzekucyjnym oraz przygotowuje skargi na czynności komorników. Oferujemy również reprezentowanie klientów w tzw. skardze pauliańskiej oraz reprezentowanie w powództwach przeciwegzekucyjnych.
Substytucje

Substytucje

Zastąpimy radców prawnych i adwokatów w sprawach toczących się w Sądach Okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz Sądach Rejonowych w Nowym Sączu (Muszynie), Limanowej, Gorlicach, w Tarnowie (Tuchowie), Bochni i Brzesku.