„Czy radca prawny może reprezentować mnie w sprawie karnej? Czy może to być tylko adwokat?”

Tylko adwokat może być obrońcą oskarżonego w sprawie karnej. Radca prawny może bronić obwinionego w sprawie o wykroczenie. Ponadto radca prawny jest uprawniony do reprezentowania w sprawach karnych interesów instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej a w zakresie roszczeń majątkowych jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.