„Mam 23 lata, jestem studentem. Moi rodzice są rozwiedzeni, mieszkam z matką. Ojciec płaci na mnie 280 zł miesięcznie alimentów. Czy mogę podjąć pracę na umowę o pracę? Czy tylko na umowę zlecenie, o dzieło i czy istnieje jakiś limit dochodów jakie mogę uzyskać w danym roku kalendarzowym aby nie utracić alimentów?”

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Z obowiązku zwolnieni są, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania (art. 133 § 1 kro).


Jeżeli Pana praca pozwoli utrzymać się Panu samodzielnie to ojciec będzie mógł domagać się od sądu uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Nie jest istotne z jakiego tytułu tzn. umowy o pracę, zlecenia, dzieło, będzie Pan otrzymywał dodatkowy dochód.

Rozpoznając sprawę sąd będzie badał wysokość dodatkowych dochodów, czy dochód ma charakter stały czy tylko okresowy, ile czasu musi Pan poświęcić na uzyskanie dochodu, czy odbywa się to kosztem nauki. Rozstrzygnięcie będzie zależało od konkretnej sytuacji dlatego nie mogę odpowiedzieć na Pana pytanie inaczej niż: uzyskanie dodatkowych dochodów przez dziecko może stanowić podstawę do uchylenia obowiązku alimentacyjnego; nie oznacza to jednak, że dodatkowe dochody wiążą się automatycznie z utratą prawa do alimentów.odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku