„Mój mąż ma zasądzone alimenty przez sąd na rzecz córki. Złożyłam wyrok u pracodawcy męża, który przekazywał zasądzoną kwotę mnie. Ostatnio dostałam jednak pismo od pracodawcy, że komornik zajął wynagrodzenie męża i pracodawca nie może już przesyłać mi alimentów. Co mam teraz zrobić?”

Zgodnie z art. 87 § 1 kp z wynagrodzenia za pracę można potrącać przede wszystkim i w pierwszej kolejności sumy egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Takim tytułem egzekucyjnym jest m.in wyrok sądu po opatrzeniu klauzulą wykonalności. Na podstawie tego tytułu wykonawczego pracodawca może dokonywac potrąceń także bez postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika – wystarczy wniosek wierzyciela.

Wskazany wyżej sposób egzekucji (bez komornika) nie może być stosowany gdy wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej (tj. prowadzonej przez komornika) – stanowi o tym art. 88 § 1 pkt 2 kodeksu pracy.

Wobec Pani męża toczą się postępowania egzekucyjne na zaspokojenie innych niż alimentacyjne roszczeń jego wierzycieli Komornik zajął wynagrodzenie Pani męża celem zaspokojenie tych innych roszczeń. Pracodawca nie może już dokonywać potrąceń na poczet roszczeń alimentacyjnych lecz powinien zgodnie z decyzją Komornika przekazywać część wynagrodzenia (ponad kwotę wolną od potrąceń) na wskazane przez Komornika konto.

W istniejącej sytuacji musi Pani złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, by skorzystać z pierwszeństwa w postępowaniu egzekucyjnym dla roszczeń alimentacyjnych. Pracodawca będzie nadal przekazywał wynagrodzenie Komornikowi a ten dopiero będzie przekazywał Pani kwotę alimentów.