Mój mąż zmarł. Sama wychowuję i utrzymuję córkę. Mam pytanie czy jest szansa abym uzyskała alimenty na córkę od swoich teściów?”
Obowiązek alimentacyjny względem dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. Jeżeli rodzice nie są w stanie zapewnić środków utrzymania swojemu dziecku, dziecko może domagać się wykonania tego obowiązku m.in. od krewnych w linii prostej. Obowiązek alimentacyjny rodziców różni się od obowiązku alimentacyjnego innych krewnych. Rodzice są zobowiązani zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka oraz zapewnić poziom życia nie niższy od swojego. Pozostali krewni są zobowiązani do pomocy tylko wtedy gdy dziecko znajduje się w niedostatku, ich obowiązek alimentacyjny ogranicza się do zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Zakres tego obowiązku zależy również od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych.
Pani córka może domagać się alimentów od swoich dziadków. Sąd przyzna alimenty dla córki jeśli wykaże Pani, że córka znajduje się w niedostatku a dziadkowie są w stanie zaspokoić potrzeby dziecka. Proszę wziąć pod uwagę, że obowiązek alimentacyjny wobec Pani córki obciąża nie tylko rodziców Pani zmarłego męża ale również Pani rodziców w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.