„W dniu 31 grudnia 2008 roku kończy mi się umowa o prace. Jest to moja druga umowa. Obecnie jestem w szóstym tygodniu ciąży, nic nie mówiłam mojemu szefowi. Proszę o poradę czy mam prawo do przedłużenia umowy na czas nieokreślony. Chciałabym mieć po urodzeniu dziecka wszystkie świadczenia np. płatny urlop wychowawczy. Czy mój szef może przedłużyć umowę tylko do dnia porodu? Kiedy mogę bezpiecznie poinformować go o mojej ciąży?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowniy chyba, że zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy (art. 177 § 1 kp). Umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż 1 miesiąc, która uległaby rozwiazaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do czasu porodu (art. 177 § 3 kp).

Może Pani poinformować pracodawcę o ciąży bez obawy, że pracodawca wypowie umowę o pracę. Pani umowa o pracę ulegnie przedłużeniu, zatem nie będzie to nowa umowa od 1 stycznia 2008 roku, dlatego nie będzie miał zastosowania przepis art. 25(1) § 1 kp regulujący skutki zawarcia trzeciej kolejnej umowy o pracę na czas określony. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniać Panią po dniu porodu.

Nie będzie Pani przysługiwało prawo do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego po urodzeniu dziecka. Będzie Pani miała prawo jedynie do zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. 2005 nr 31 poz. 267).

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku