„Rodzice chcą przepisać mi mieszkanie w bloku. Jest to mieszkanie własnościowe wykupione z Agencji Nieruchomości Rolnej. Czy po przepisaniu mieszkania na mnie będę musiała spłacić brata z połowy mieszkania?”

Pani rodzice jako właściciele mieszkania mają prawo darować Pani mieszkanie. Darowizna sama z siebie nie rodzi obowiązku uiszczania spłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby. Obowiązek taki mogą zawrzeć rodzice w akcie darowizny. Istnieje też możliwość, że po śmierci rodziców Pani brat będzie domagał się uwzględnienia dokonanej na Pani rzecz darowizny przy obliczaniu zachowku, jeśli np. Pani rodzice nie będą posiadali już innego majątku albo cały majątek w drodze testamentu zapiszą Pani lub innej niż brat osobie.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku