„Moim problemem jest dom, w którym obecnie mieszkam razem z tatą. Dom nie jest na mnie przepisany, jestem tutaj tylko zameldowana. Mam dwóch braci, którzy mieszkają od piętnastu lat w Grecji. Obawiam się, że po śmierci ojca będą ubiegali się o część domu. Jakie oni będą mieli prawa do tego budynku, jeśli w nim nie mieszkają, nie są zameldowani i nie dokładają się do remontów?”

Jeżeli Pani ojciec nie sporządzi testamentu jego majątek odziedziczy Pani i bracia po 1/3 części (art. 931 § 1 kc). Dotyczy to także domu. Jeżeli natomiast Pani ojciec cały spadek w testamencie zapisze Pani, to bracia będą mogli się domagać od Pani, po śmierci ojca, zapłaty zachowku tj. wartości połowy tego co otrzymaliby, gdyby nie testament (lub 2/3 jeśli są trwale niezdolni do pracy (art. 991 § 1 kc).

Spadkodawca może pozbawić spadkobierców prawa do zachowku, jeżeli:

  •   wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  •   dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  •  uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Przyczyna wydziedziczenia powinna być wskazana w testamencie.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2009 roku