„Jestem zatrudniona na 3/4 etatu. Pracuję od poniedziałku do piątku po 6 godzin oraz czasem w soboty 4 godziny. Czy aby uzyskać dzień wolny za pracę w sobotę muszę „dopracować” 2 godziny tak, żeby uzbierało mi się 6 godzin pracy?”

Zgodnie z art. 1513 kp pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy przysługuje w zmian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Wynika z tego, że pracownik, który wykonywał w dniu wolnym jakąkolwiek pracę jeśli nawet pracował mniej niż wynika z rozkładu czasu pracy (w Pani przypadku 6 godzin) ma otrzymać w zamian inny cały dzień wolny.

Taki sposób interpretacji przepisu jest podyktowany tym, że art. 1513 wyłącza wybór pracodawcy, w przypadku pracy w dzień wolny od pracy, między wypłatą wynagrodzenia a udzieleniem wolnego czasu i nakazuje mu udzielić cały dzień wolny (bez wniosku pracownika). Celem tego przepisu jest wpłynięcie na pracodawców by unikali zatrudnienia w dni wolne, a więc ochrona pracownika.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 20 stycznia 2010 roku