„Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, jeśli święto przypada w sobotę? Taka sytuacja będzie miała miejsce już niedługo tj. 1 listopada 2008 roku. Co byłoby gdyby w jednym tygodniu wypadły dwa święta?”

Zgodnie z art. 130 § 2 kp każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli święto przypadnie w sobotę a dzień ten jest dla pracownika dniem wolnym od pracy, to pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Gdyby pracownik w sobotę miał obowiązek pracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy to ten dzień będzie miał wolny (to będzie już ten dodatkowy dzień wolny). Podobna sytuacja będzie jeśli święto wypadnie w dni od poniedziałku do piątku.

W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 30 listopada 2006 roku obowiązywała zasada, że jeżeli w jednym tygodniu wypadały dwa święta w dni inne niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje z tytułu tylko jednego z tych świąt. Obecnie przepis ten nie obowiązuje co oznacza, że w takiej sytuacji wymiar czasu pracy zostanie obniżony o 16 godzin.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 17 października 2008 roku