„Czy komornik może zająć moją rentę socjalną? Mam rentę socjalną w wysokości 450 złotych a raty wszystkich kredytów, które zaciągnąłem wynoszą 900 złotych.”

Prowadzenie egzekucji z renty jest możliwe. Komornik może domagać się potrącenia z renty na poczet spłaty kredytów do 25 % wysokości renty (art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 roku). Z Pana renty może być potrącana kwota 112,50 złotych.

Po potrąceniu należności na spłatę kredytów nie może Pan otrzymać renty mniejszej niż 50% najniższej renty . Wysokość najniższej renty jest określona w Komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 08.21.211) – obecnie wynosi 636,29 złotych.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 17 października 2008 roku.