„Jestem w 15 tygodniu ciąży i pracuję na zastępstwo do 22 kwietnia 2009 roku. Kierownik już obiecał mi umowę od 4 maja (dostanę etat osoby której umowa się kończy 30 kwietnia). Kierownik nie wie o mojej ciąży. Czy mogę to zataić? Czy grożą mi za to konsekwencje? Zależy mi na umowie by mieć ubezpieczenie i chodzić do lekarza. Dodam, że ciąża nie jest zagrożona i jestem zdolna do pracy.”

Pracodawca nie ma prawa domagać się od pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę informacji o ciąży. Pytanie o ciąże stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na płeć (art. 183a §1 kp).

Takie stanowisko zajął również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Mahlburg (C-207/98). Pracodawca może uzyskiwać wyłącznie informacje określone w art. 221 kp.
Nie musi Pani informować pracodawcy, że jest Pani w ciąży.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 maja 2009 roku