„Niedawno umarła moja mama pozostawiając spore długi. Wiem, że jeżeli nie chcę odziedziczyć tych długów muszę odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od śmierci. Czy w tym terminie muszę złożyć wniosek do sądu, czy też musi się odbyć sprawa i musi zapaść wyrok (przed upływem tego okresu).”

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Oświadczenie o odrzuceniu można złożyć przed notariuszem albo przed sądem, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie albo przed sądem spadku (art. 640 k.p.c.). Oświadczenie o odrzuceniu powinno zawierać imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci, miejsce jego ostatniego zamieszkania oraz tytuł powołania do spadku. Do oświadczenia należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy.

Oświadczenie można złożyć pisemnie albo ustnie do protokołu. Jeżeli złoży Pani pisemne oświadczenie, dla zachowania sześciomiesięcznego terminu wystarczy, że wyśle Pani oświadczenie do właściwego sądu przed upływem tego terminu. Może Pani również umówić się na wizytę u notariusza, tak by notariusz sporządził akt przed upływem tego okresu. Proszę pamiętać, że odrzucenie spadku ma ten skutek, że jest Pani traktowana jak gdyby nie dożyła Pani otwarcia spadku. Spadek po Pani matce mogą dziedziczyć Pani dzieci.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku