„Chciałam pozwać ojca mojego dziecka do sądu o płacenie alimentów. Nie wiem jak się do tego zabrać, jak i gdzie to zrobić? Nie stać mnie na opłacenie radcy prawnego czy adwokata, więc jeszcze jedno pytanie czy istnieje jakaś instytucja, która może mi pomóc bezpłatnie?”
Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice dziecka są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli ojciec Pani dziecka nie wypełnia tego obowiązku może Pani wystąpić do sądu rodzinnego o zasądzenie na rzecz dziecka określonej sumy pieniężnej. Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości jego ojca. W pozwie powinna więc Pani wskazać jakie wydatki wiążą się z utrzymaniem dziecka oraz znane Pani wiadomości dotyczące sytuacji finansowej ojca.

Pozew należy skierować do sądu rejonowego (wydział rodzinny) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Jeżeli potrzebuje Pani pomocy prawnej do napisania pozwu a nie stać Panią na wynajęcie adwokata lub radcy prawnego może Pani zwrócić się do sądu, w którym złożyć ma Pani pozew, z wnioskiem o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. We wniosku proszę wskazać w jakiej sprawie profesjonalny pełnomocnik miałby Panią reprezentować oraz przedstawić swoją sytuację materialną (majątek, dochody, wydatki) na specjalnym formularzu.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 listopada 2008 roku