„Jestem magazynierem w firmie zajmującej się dystrybucją części do naczep. Od 17 marca do 1 kwietnia tego roku miała miejsce przeprowadzka magazynu. Pracodawca kazał mi pracować codziennie od poniedziałku do piątku po 14 godzin. Powiedział ze należy mi się przerwa (płatna)30 min po przepracowanych 4 godzinach pracy i po 8 godzinach przerwa na obiad. Jednak zabronił mi napić się herbaty czy kawy chociaż temperatura w jakiej pracowałem wynosiła 6-11 stopni Celsjusza. Jednak ja z kolegami sprzeciwiłem się i wbrew zakazom napiłem się herbaty. A następnego dnia dowiedzieliśmy się, że pracodawca zabrał nam 1 godzinę nadliczbową więc postanowiliśmy odebrać tą 1 godzinę robiąc przerwę po 8 przepracowanych godzinach. I w tym momencie wszedł Prezes Zarządu i grożąc nam sądem zagonił do pracy. A wczoraj tj. 16 kwietnia 2008 roku otrzymałem od Pana Prezesa Zarządu karę nagany z załączeniem do akt osobowy nie wykonywaniem przeze mnie podstawowych obowiązków pracowniczych tj. niestosowanie się do poleceń służbowych związanych z czasem pracy i przysługującymi przerwami. Powyższe miało miejsce 17 i 18 marca 2008 roku.
Czy mogę się odwoływać od takiej decyzji i co powinienem napisać w odwołaniu?”

Za naruszenie obowiązków pracowniczych pracodawca może zastosować wobec pracownika m.in. karę nagany. Kara może zostać zastosowana nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia powzięcia przec pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i nie później niż 3 miesiące od daty naruszenia tego obowiązku. Przed wymierzeniem kary pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika. Pracodawca zawiadamia o wymierzonej karze pracownika, wskazując rodzaj naruszonych obowiązków i poucza o prawie do zgłoszenia sprzeciwu i terminie do jego wniesienia.
Pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. W sprzeciwie pracownik może powołać się na naruszenie przepisów prawa, wskazując np. że ukaranie nastąpiło bez wysłuchania pracownika, po upływie terminów do ukarania albo że przyczyny ukarania są nieprawdziwe.

Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie sprzeciwu. Jeśli w tym terminie sprzeciwu nie odrzuci jest to równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. W razie odrzucenia sprzeciwu pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu o uchylenie sprzeciwu – w terminie 14 dni od jego odrzucenia.