„Chcę wystąpić z pozwem o unieważnienie uznania dziecka ale nie znam aktualnego adresu pozwanej. Co mam w takiej sytuacji zrobić?”

Proszę złożyć pozew i podać ostatni znany Panu adres. Sąd po otrzymaniu listu z adnotacją „adresat wyprowadził się” wezwie Pana do wskazania aktualnego adresu. Na podstawie takiego wezwania będzie Pan mógł wystąpić do gminy, w której ostatnio zameldowana była pozwana albo jeśli nie zna Pan ostatniego adresu zameldowania do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa o udostępnienie adresu. W tym ostatnim przypadku wniosek o udostępnienie danych należy złożyć na specjalnym formularzu, opłata od wniosku wynosi 31 złotych.

Sąd wyśle ponownie pozew na uzyskany przez Pana adres. Jeżeli okaże się, że pozwana pod tym adresem również nie przebywa lub jeśli uzyskany przez Pana adres z MSWiA był taki sam jak w pozwie będzie Pan mógł złożyć wniosek o ustanowienie dla pozwanej kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

Dodam, że pozew o unieważnienie uznania dziecka może być wytoczony w ciągu roku od dnia uznania. Podstawą do unieważnienia jest wada oświadczenia woli. Pozwanymi powinni być dziecko i jego matka.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2009 roku