„Czy mogę zawrzeć związek małżeński w sytuacji gdy moja babcia jest prababcią mojego narzeczonego, jego babcia i moja mama są siostrami, jego matka jest dla mnie kuzynką.”

Zgodnie z art. 14 § 1 kro małżeństwa nie mogą zawrzeć krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej.

Krewnymi w linii prostej są rodzice, dzieci, wnuki itd. W Pani sytuacji małżeństwo cywilne może zostać zawarte. Natomiast z punktu widzenia prawa kanonicznego istnieje przeszkoda do zawarcia małżeństwa, od której może Pani uzyskać dyspensę.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 maja 2009 roku