„Mój mąż jest hazardzistą. Przegrał sporo pieniędzy zaciągając kredyty o czym dowiedziałam się ostatnio. Nie wiem co robić? Myślę o rozdzielności majątkowej – czy jest to możliwe w czasie trwania małżeństwa?”

Zgodnie z art. 52 § 1 kro każdy z małżonków może z ważnych powodów domagać się ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważnym powodem w rozumieniu tego przepisu jest taki stan faktyczny, z którym wiąże się zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków lub rodziny. Rozdzielność rozpoczyna się z dniem oznaczonym w wyroku. Sąd może, ale w wyjątkowych wypadkach, ustanowić rozdzielność majątkową nawet na dzień przed złożeniem pozwu. Opłata od pozwu wynosi 200 złotych. Jeżeli Pani mąż zaciągał zobowiązania bez Pani zgody, to wierzyciele Pani męża mogą domagać się zaspokojenia tylko z majątku osobistego męża oraz niektórych składników majątku wspólnego m.in wynagrodzenia męża za pracę.


odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 25 listopada 2008 roku