„Mam problem dotyczący następującej kwestii – ok. 3 tygodni temu powierzyłam firmie zajmującej się serwisem technicznym telefonów komórkowych aparat, który został przywieziony z Anglii celem „wgrania” polskiego menu aby jego obsługa była dla mnie wygodniejsza (aparat był w stanie technicznym pozwalającym na swobodne korzystanie i nie był w żaden sposób uszkodzony ani obciążony wadą). Niestety przez kolejne dni firma zwodziła mnie, mówiąc że są problemy z wgraniem menu i że nie wiadomo czy się uda. W efekcie jak się okazało przy mojej osobistej wizycie nie tylko nie zostało mi wgrane polskie menu ale telefon został uszkodzony i nie nadaje się do użytku. W odpowiedzi na moją irytację i zdenerwowanie pracownik opisywanej firmy próbował jakoś naprawiać uszkodzony telefon a następnie przekazał mi informację iż została mechanicznie uszkodzona tzw. płyta główna. W innym serwisie dowiedziałam się że koszt wymiany lub naprawy tej części to wydatek ok 100-500 zł. Ponadto Pan, który zamiast naprawić skutecznie uszkodził aparat zasugerował, że jeżeli udostępnię mu dowód zakupu lub gwarancję to on przekaże telefon do producenta celem naprawy uszkodzonej części. Uważam, że nie ma on prawa korzystać z mojego uprawnienia czyli rachunku lub gwarancji bo nie poczuwam się do tego bym to ja była winna temu iż aparat uszkodzono w firmie która miała go usprawnić. Mniemam, iż naprawa aparatu powinna leżeć w gestii tej osoby która go uszkodziła. Proszę o poradę jak powinnam się zachować w tej sytuacji i czy złożenie pisemnego wezwania do zapłaty odszkodowania za uszkodzony telefon jest zasadne? Telefon jest wart ok 1.500 zł”

Osoba, która wskutek nienależytego wykonania zobowiązania wyrządziła szkodę jest obowiązana do jej naprawy (art. 471 kc). Może to zrobić albo poprzez naprawę aparatu albo poprzez zapłatę kwoty stanowiącej jego równowartość. Wysłanie wezwania do zapłaty nie jest konieczne, może to Pani jednak zrobić, zwłaszcza jeżeli chce Pani załatwić sprawę polubownie. Sugerowałbym wezwanie za pośrednictwem radcy prawnego lub adwokata – skuteczność takiego wezwania jest o wiele większa. Jeżeli wezwanie nie odniesie zamierzonego efektu pozostanie Pani jedynie dochodzenie swoich praw przed sądem. Wpis od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. W razie wygranej otrzyma Pani zwrot wszystkich kosztów.