„Złożyłam pozew o zachowek w wysokości 2/3 spadku, który bym otrzymała, gdyby nie testament. Sąd wyrokiem zasądził na moją rzecz zachowek w wysokości 1/2 tej części ale zasądził ode mnie zwrot kosztów postępowania dla strony pozwanej. Dlaczego, przecież zachowek mi zasądzono tylko mniej.”
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 98 § 1 kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu tj. koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W razie częściowego uwzględnienia żądania (jak w Pani przypadku) stron procesu są rozdzielane stosunkowo, w zależności od wysokości uwzględnionego żądania (art. 100 kpc).

W Pani przypadku przy zastosowaniu tego przepisu sąd mógłby zasądzić na Pani rzecz tylko część kosztów procesu. Pisze Pani jednak, że to od Pani te koszty zasądzono. Nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie na Pani pytanie, gdyż nie podała Pani szczegółów sprawy. Istnieje możliwość, że sąd uznał, że Pani przeciwnik nie dał powodów do wytoczenia sprawy a nadto uznał przy pierwszej czynności żądanie w 1/2 części należnego Pani spadku. Być może był reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata a Pani nie.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 12 listopada 2008 roku