„Mój mąż zawarł umowę spółki cywilnej z kolegą. Chcielibyśmy zabezpieczyć majątek własny. Słyszałam, że można to zrobić przez rozdzielność majątkową. Jak mogę to zrobić i na czym to polega.”

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich, stanowią współwłasność małżonków. Od tej zasady istnieją określone wyjątki, o których nie będę tutaj wspominał.

Małżonkowie mogą jednak zdecydować, że ograniczą wspólność majątkową albo ustanowią rozdzielność majątkową. Umowę należy zawrzeć przed notariuszem. Małżonek, który będzie się powoływał na zawarcie takiej umowy, będzie musiał wykazać, że osoba trzecia wiedziała o zawarciu i rodzaju umowy.
Pani mąż przy zawieraniu umów z klientami spółki powinien informować ich o istnieniu małżeńskiej umowy majątkowej a dla pewności wręczać im kopię tej umowy.