„Z mojej wypłaty potrącają mi ponad połowę za alimenty. Czy istnieje sposób żeby pobierali mi mniej? Chciałbym prosić aby Pan mi napisał więcej na ten temat. Jak to wygląda od strony prawnej i czy nie da się jakoś z tego wybrnąć?”

Zgodnie z art. 87 kp z wynagrodzenia za pracę można potrącać na należności alimentacyjne kwoty do wysokości 3/5 wynagrodzenia. Nie ma zastosowania przepis gwarantujący wypłatę minimalnego wynagrodzenia, tak jak w przypadku innych należności. Nie widzę możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej z Pana wynagrodzenia.
Może Pan zwrócić się do sądu o obniżenie alimentów jeśli nie jest Pan w stanie płacić ich w takiej jak dotychczas wysokości.