„Czy w sądzie mogę się nie zgodzić na pobranie próbki mojego DNA w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa kiedy sąd zarządzi badanie DNA w celu sprawdzenia ojcostwa?”

Zgodnie z art. 306 kpc pobranie krwi w celu jej badania może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby, której krew ma być pobrana. Do badania DNA obecnie wystarczy pobranie innych tkanek jak np. włosów. Nie ma jednak wątpliwości, że zgoda osoby od której są pobierane nadal jest konieczna (art. 309 kpc i art. 51 Konstytucji). Może Pani odmówić poddaniu się badaniom DNA. Inną sprawą jest kwestia oceny przez sąd powodów odmowy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 listopada 2004 roku sygn. V CK 276/04 stwierdził, że w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa obawa matki dziecka o wynik badań DNA, stanowiąca motyw odmowy poddaniu się pobraniu krwi swojej i dziecka, nie wystarcza do przyjęcia niepodobieństwa, aby mąż mógł być ojcem dziecka. Może się jednak zdarzyć, że sąd uzna, że odmowa poddaniu się badaniom wraz z innymi okolicznościami sprawy, uzasadnia uwzględnienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 27 lutego 2009 roku