„Czy spółdzielnia może od osoby pełnoletniej na podstawie art. 688.1 kc dochodzić spłaty zadłużenia czynszowego za okres, w którym zamieszkiwała z najemcą jako osoba niepełnoletnia?”

Zasady odpowiedzialności osób zamieszkujących w mieszkaniu spółdzielczym za opłaty związane z używaniem lokalu regulują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27). Zgodnie z art. 4 ust. 6 i ust. 6.1 tej ustawy za opłaty odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokalu niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu – za okres faktycznego stałego zamieszkania lub korzystania z lokalu.

W mojej ocenie osoba pełnoletnia nie ponosi odpowiedzialności za opłaty związane z używania lokalu za okres, kiedy mieszkała w tym lokalu jako osoba niepełnoletnia.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 9 marca 2010 roku