„Piszę do Was w imieniu kolegi. Ma on matkę, która od roku nie płaciła czynszu za mieszkanie. W mieszkaniu zamieszkują cztery osoby – matka, ojczym, kolega i jego brat. Wszyscy oprócz matki pracują. Wszystkie pozostałe rachunki były płacone normalnie. Brat kolegi przypadkiem odebrał pismo od komornika z informacją, że w poniedziałek wejdzie on do mieszkania w celu egzekucji długu. W piśmie tym komornik kazał podać numery kont wszystkich osób zamieszkujących lokal. Czy w takiej sytuacji syn też może być obciążany długami matki? Mieszkanie jest gminne, nie własnościowe, zapisane na matkę – czyli dług ma matka. Kolega się trochę boi, bo od jakiegoś czasu planuje wyprowadzić się z domu, w związku z czym kupował różne sprzęty (TV, DVD itd.) – czy komornik może zająć jego konto oraz dysponować dobrami należącymi do niego (na większość przedmiotów posiada on dowody zakupu)?? „

Zgodnie z art. 688 ze zn. 1 kc za zapłatę czynszu i innych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą osoby, które stale z nim zamieszkują a są pełnoletnie. Odpowiedzialność ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Na wniesionych do lokalu ruchomościach członków rodziny najemcy razem z nim mieszkających przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu (art. 686 kc). Odpowiadając na Pana pytanie: tak, komornik będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku Pana kolegi, jego brata i ojczyma. Dotyczy to także przedmiotów, które znajdują się w mieszkaniu matki i to nawet wówczas, gdy Pana kolega udowodni, że kupił je za swoje pieniądze.