„Mój brat zmarł w maju tego roku. Był żonaty. Niedawno okazało się, że przed ślubem miał kartę kredytową w jednym z banków. W ostatnim czasie na były adres zameldowania mojego brata do ojca zaczęły spływać wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej, która ten dług od banku wykupiła.Czy w tej sytuacji ja z ojcem lub bratowa przejmujemy spłatę zadłużenia?”
Zgodnie z art. 932 § 1 kc w sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, spadkobiercami jest małżonek spadkodawcy, jego rodzice oraz rodzeństwo. Zakładając, że nie ma Pani rodzeństwa a Pani matka zmarła przed bratem, spadek po bracie dziedziczy żona w 8/16 części, ojciec w 3/16 części a Pani w 5/16 części. O odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe może Pani przeczytać w odpowiedzi na inne pytanie: Odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli nie złożyli Państwo oświadczeń spadkowych to niestety są Państwo odpowiedzialni za dług Pani brata. Każdy spadkobierca odpowiada solidarnie za cały dług spadkowy.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 21 listopada 2008 roku