„Moja mama przepisała notarialnie cały majątek wraz z zabudowaniami mojemu bratu. Mój brat jest alkoholikiem, mama boi się, że po jej śmierci on cały majątek przepije. Czy mama może jeszcze zmienić u notariusza ten zapis?”

Nie ma możliwości zmiany treści umowy darowizny. Nieruchomość jest w tej chwili własnością Pani brata.

Pani mama może odwołać darowiznę, jeżeli Pani brat dopuścił się wobec niej rażącej niewdzięczności. Odwołanie następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Jeśli Pani brat nie zwróci nieruchomości Pani mama będzie musiała wystąpić z pozwem do sądu, który rozstrzygnie czy istniały podstawy do odwołania darowizny. Sama obawa, że Pani brat roztrwoni majątek nie jest jednak podstawą do odwołania darowizny.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku