„Mój pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3100 złotych netto. Od komornika otrzymałam zajęcie wynagrodzenia pracownika do kwoty 10.000 złotych z tytułu zaciągniętego kredytu. Już wcześniej na polecenie komornika strącałam kwotę 600 złotych na alimenty. W jaki sposób mam dokonać potrącenia? W jakiej wysokości?”

Zgodnie z art. 87 § 3 kp w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych można dokonać potrącenia do wysokości 3/5 wynagrodzenia pracownika. W przypadku egzekucji innych należności do wysokości 1/2 wynagrodzenia. Potrącenia na świadczenia alimentacyjne łącznie z potrąceniami na inne należności nie mogą przekroczyć 3/5 wynagrodzenia. Potrącenia na świadczenia alimentacyjne dokonuje się w pierwszej kolejności.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika wynosi 3100 złotych, to potrącenia na należności alimentacyjne nie mogą być wyższe niż 1860 złotych (3/5 wynagrodzenia). Potrącenia na należności inne 1550 złotych (1/2 wynagrodzenia). Z uwagi na zbieg egzekucji świadczeń alimentacyjnych i innych wysokość potrąceń nie może przewyższać 3/5 wynagrodzenia – pracownik musi otrzymać przynajmniej 1240 złote. Oznacza to, że na należności alimentacyjne zostanie przeznaczona kwota 600 złotych a na pozostałe 1260 złotych.

Gdyby okazało się, że po dokonanych w ten sposób potrąceniach wynagrodzenie pracownika byłoby niższe niż minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę (obecnie 1126 złotych brutto) potrącenia należy zmniejszyć tak, by pracownik otrzymał minimalne wynagrodzenie. Ograniczenie to obowiązuje tylko przy potrącaniu na należności inne niż alimentacyjne. W Pana sprawie to ograniczenie nie będzie miało zastosowania.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 22 października 2008 roku