„Miałam umowę o pracę na czas określony z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia, po roku pracy dostałam aneks do umowy w którym zawarta jest tylko zmiana pensji i czas pracy na nieokreślony. Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje.”

Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, nawet jeżeli pracownik pracował na podstawie kilku umów na czas określony a między nimi występowały przerwy (uchwała 7 sędziów SN z dnia 15 stycznia 2003 roku sygn. III PZP 20/02)

Okres wypowiedzenia w Pani przypadku wynosi 1 miesiąc.