„Spadek po mojej mamie nabyłam ja i trójka moich dzieci (wszystkie są małoletnie) po 1/4 części na podstawie postanowienia sądu. Moja mama była właścicielką nieruchomości i dlatego z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Z. dostałam wezwanie do złożenia wniosku o wpis własności pod rygorem nałożenia grzywny. Ile będę musiała zapłacić za dokonanie wpisu i jakie dokumenty powinnam dołączyć do wniosku o wpis?”

Sprawę opłaty za wpis do księgi wieczystej prawa własności na podstawie dziedziczenia reguluje art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398). Przepis jest jednak na tyle niejasny, że jest interpretowany na dwa sposoby, w rezultacie sądy pobierają opłaty wg dwóch różnych zasad: ilu spadkobierców tyle opłat po 150 złotych (niezależnie od liczby ksiąg, w których wpis ma nastąpić) albo ile ksiąg wieczystych tyle opłat po 150 złotych (niezależnie od liczby spadkobierców, których prawo własności ma być ujawnione).

W okręgu nowosądeckim np. w Sądzie Rejonowym w Zakopanem pobiera się opłaty wg pierwszej zasady a w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu wg drugiej zasady. Musi Pani zasięgnąć informacji w sądzie w którym złożyć ma Pani wniosek, która z tych praktyk jest w tym sądzie stosowana.

Jeżeli nie stać Pani na uiszczenie opłaty, może Pani złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.Wniosek taki musi być wniesiony przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.
Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu (jest dostępny na stronie internetowej Kancelarii w dziale Download). Do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ze wzmianką o prawomocności.