„Jestem osobą pełnoletnią, moi rodzice się właśnie rozwodzą, za tydzień w piątek jest pierwsza sprawa rozwodowa. Mój Tata powołał mnie na świadka, tym samym można stwierdzić, że przeciwko Mamie. Czy mogę odmówić zeznań i nie odpowiadać na żadne pytanie. Czy w ogóle muszę być obecna na rozprawie? Jakie prawa mam jako świadek, zeznając przy bliskich mi osobach?”
Zgodnie z art. 261 § 1 kpc małżonek strony, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia ze stronami mogą odmówić składania zeznań. W sprawie rozwodowej rodziców będzie mogła Pani skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. Powinna Pani stawić się w sądzie zgodnie z wezwaniem, które Pani otrzymała. Prowadzący sprawę sędzia odbierze od Pani dane osobowe, zapyta o stopień pokrewieństwa i zapyta czy chce Pani skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. Jeśli Pani skorzysta z tego prawa będzie Pani mogła opuścić salę rozpraw.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 25 listopada 2008 roku