„Ustawa mówi że 500 zł należy się na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Dlaczego zabierają mi 500 złotych na syna który ma 15 lat ? Przecież to, że pierwsze dziecko ukończy za tydzień 18 lat nie powoduje, że znika nagle. Nadal mam dwoje dzieci. Więc o co chodzi? Mam dwoje dzieci a drugie ma dopiero 15 lat więc według ustawy należą mi się pieniądze na niego jeszcze 3 lata. Czyż nie?”

 

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku „pierwsze dziecko” oznacza jedyne albo dziecko najstarsze do ukończenia 18 roku życia. Jeśli najstarsze dziecko osiąga osiemnasty rok życia to „pierwszym dzieckiem” jest następne w kolejności. Jeśli ma Pani dwójkę dzieci, to po ukończeniu 18 lat przez dziecko najstarsze będzie miała Pani jedno dziecko w rozumieniu tej ustawy.

Może Pani otrzymywać świadczenie wychowawcze na młodsze dziecko nadal jeśli spełni Pani kryterium dochodowe tzn. dochód na członka rodziny nie będzie przekraczał 800 złotych. Przy obliczaniu wysokości dochodu na członka rodziny może Pani uwzględnić swoje najstarsze dziecko nawet po ukończeniu przez nie 18 lat jeśli nadal pozostaje na Pani utrzymaniu. Jeśli dochód na członka rodziny przekroczy 800 złotych nie będzie Pani otrzymywać świadczenia wychowawczego.

stan prawny: 2 stycznia 2017 roku