„Chciałem złożyć wniosek do sądu o podział majątku wspólnego małżonków. Nie wiem do jakiego. Czy ma to byc sąd okręgowy, rejonowy, a może najwyższy? Mieszkam w Solcu Kujawskim i podlegam sądom w Bydgoszczy. „

Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej zgodnie z art. 566 kpc należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Jeśli wspólność majątkowa ustała na skutek śmierci jednego z małżonków właściwy jest sąd spadku.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 14 maja 2009 roku