„Brat chce abym dała mu spłatę za dom, w którym obecnie mieszkam z mama. Tata nie żyje. Po spłaceniu go mam zajmować się mamą. Od kilku lat utrzymuję połowę domu. Czy w takiej sytuacji należy mu się 50% wartości domu? Ojciec i mama byli współwłaścicielem domu. Ojciec nie sporządził testamentu. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Nie posiadam więcej rodzeństwa. Brat chce zrzec się prawa do domu rodzinnego za spłaceniem go. Ja biorąc w spadku dom zgadzam się aby w nim mieszkała mama i w razie potrzeby będę się nią opiekowała do jej śmierci.”

Pani mama jest współwłaścicielem 1/2 działki z domem. Drugą połowę w spadku po ojcu dziedziczy Pani, brat i mama po 1/3 części. W rezultacie mama jest współwłaścicielem 4/6 części a Pani i brat po 1/6 części działki z domem. Dla załatwienia wszystkich formalności konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego przed sądem lub notariuszem.

W razie śmierci matki Pani i brat będziecie współwłaścicielami działki z domem po połowie. Istnieje jednak możliwość, że Pani matka sporządzi testament (zwłaszcza, że Pani będzie się nią opiekować) na Pani korzyść. Treść testamentu będzie decydować kto otrzyma działkę z domem.

Pani brat w tej chwili nie może domagać się spłaty 50% wartości domu. Może natomiast domagać się od Pani i matki podziału spadku po ojcu poprzez np. wypłatę mu 1/6 wartości domu. Umowę w tej sprawie należy zawrzeć przed notariuszem. Jeśli nie dojdą Państwo do porozumienia co do warunków spłaty, podział spadku przeprowadzi sąd na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 29 października 2008 roku