„Mama miała sama połowę po rodzicach a drugą połowę jako wspólność małżeńską czyli 3/4 na nieruchomości 0.13 ha. Matka pozostawiła także ciągnik rolniczy, który zarejestrowany jest na nią jako jedynego właściciel ale kupiony podczas trwania małżeństwa. Do podziału zostały ponadto zwierzęta domowe, maszyny rolnicze oraz inne artykuły domowe. Jak to wszystko podzielić skoro sąd dał każdemu z nas po jednej czwartej?”

Każdy ze spadkobierców jest współwłaścicielem całego spadku z tym, że jego udział w każdej rzeczy wynosi 1/4. Spadkobiercy nie muszą dzielić się spadkiem i mogą wspólnie korzystać z przedmiotów, które wchodzą w jego skład.

Jeżeli spadkobiercy chcą podzielić spadek mogą to zrobić w drodze umowy między sobą. Spadkobiercy sami decydują wtedy kto co otrzyma. Podział może polegać też na tym, że cały spadek otrzyma jeden ze współspadkobierców. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość umowa o podział spadku musi mieć formę aktu notarialnego. Działu spadku można dokonać także przed sądem np. jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu podziału.