„Chciałabym się dowiedzieć czy po tygodniu pracy wolnym według grafiku, pracodawca może dać tylko 1 tydzień urlopu? Urlop miałam zaplanowany w dniach od 16 lipca do 27 lipca 2007 roku włącznie – według grafiku 11 dni roboczych, 1 sobota za odrobiony dzień według grafiku) a od 30 lipca do 3 sierpnia włącznie mam wolne według grafiku (to co już odrabialiśmy) i pracodawca orzekł, że skoro mam wolne według grafiku -1 tydzień to nie mogę dostać 2 tygodni swojego urlopu. Bardzo proszę o odpowiedź jak to wygląda od strony prawnej.”

Rozumiem, że pyta Pani czy rozwiązanie zaproponowane przez pracodawcę jest 14 dniowym wypoczynkiem, o którym mowa w art. 162 kp. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku podzielenia urlopu na części, przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przepis mówi o „wypoczynku” i „kolejnych dniach kalendarzowych” zatem na wypoczynek składać się mogą nie tylko dni robocze, ale także soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy. Urlop, który został Pani udzielony przez pracodawcę wraz z dniami wolnymi spełnia wymogi art. 162 kp, gdyż będzie Pani wypoczywać przez 23 kolejne dni kalendarzowe tj. od 14 lipca do 5 sierpnia. Może Pani spróbować uzgodnić z pracodawcą dłuższy okres wypoczynku, gdyż art. 162 kp formułuje jedynie wymagania minimalne. Proszę jednak sprawdzić, czy pracodawca prawidłowo wyliczył Pani wynagrodzenie za lipiec i sierpień. Mniejsza ilość godzin nie może spowodować obniżenia miesięcznego wynagrodzenia.