„Właścicielem nieruchomości są 3 osoby. Dwóch braci i ich matka po 1/3 każde z nich. Czy jeden z braci ma prawo złożyć w niosek o umieszczeniu w zbiorze dokumentów albo księdze wieczystej informacji o zakazie zbywania oraz brania kredytu hipotecznego pod daną nieruchomość. Osoba ta obawia się że matka z drugim bratem chcą coś takiego zrobić bez jego zgody i za jego plecami, a mają w tym momencie większe możliwości ponieważ wspólnie są właścicielami 2/3 nieruchomości. Jak taki wniosek należy złożyć? Urzędnik w sądzie nie chciał zrobić odpisu ze zbioru dokumentów bez pisemnej zgody matki. Czy rzeczywiście zgoda jej jest potrzebna?”

Zgoda wszystkich współwłaścicieli jest potrzebna by sprzedać lub obciążyć hipoteką całą nieruchomość. Jednak każdy z współwłaścicieli może sprzedać lub obciążyć swój udział w nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Uprawnienia tego nie można współwłaściciela pozbawić.

Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny. Każdy ma prawo przeglądania ksiąg wieczystych – dotyczy to również sporządzania notatek, odpisów a także fotografowania ksiąg. Dokumenty w księgach wieczystych można przeglądać bo wykazaniu interesu prawnego. Współwłaściciel nieruchomości z pewnością ma prawo przeglądać dokumenty dotyczące jego nieruchomości. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nie jest do tego potrzebna.