„Dostawca internetowy żąda ode mnie zapłaty za rachunki za internet z 2005 roku. Wszystkie rachunki uregulowałem ale nie mam już potwierdzeń. Dostawca grozi, że sprawę skieruje do sądu. Czy sprawa jest już przedawniona czy też powinienem zapłacić raz jeszcze, żeby nie narażać się na dodatkowe koszty sądowe?”

Okresowe roszczenia majątkowe, zgodnie z ogólną regułą z art. 118 kc, ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia wymagalności. Po tym terminie osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (art. 117 § 2 kc).

Roszczenie dostawcy uległo przedawnieniu. Gdyby dostawca internetowy skierował sprawę do sądu musi Pan powołać się na tą okoliczność. Brak reakcji z Pana strony spowoduje, że przegra Pan sprawę mimo przedawnienia.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 27 lutego 2009 roku