„Czy radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę może reprezentować klienta w sprawie o rozwód?”

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy o radcach prawnych radca prawny mógł świadczyć pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jeśli nie pozostawał w stosunku pracy. Przepis ten obowiązywał do dnia 10 września 2005 roku. Do 7 października 2007 roku obowiązywał przepis art. 89 § 3 kpc, zgodnie z którym radca prawny, który miał reprezentować swojego klienta w sądzie cywilnym, musiał złożyć oświadczenie, że nie pozostaje w stosunku pracy.

Obecnie radca prawny może świadczyć pomoc prawną w sprawie o rozwód bez względu na to czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tak samo jak adwokat.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku