„Mieszkam we Włoszech. Tam wyszłam za mąż za Włocha. Zarejestrowałam ślub w Polsce. Chciałabym się rozwieść. Nie mamy dzieci. Jak szybko dostanę rozwód w Polsce? Czy będą jakieś komplikacje?”

Sądy polskie rozpoznają sprawy małżeńskie w sytuacjach określonych w art. 11031 § 1 kpc. W uproszczeniu można powiedzieć, że jeżeli jeden z małżonków nie jest obywatelem polskim a obydwoje mieszkają poza granicami Polski, polski sąd nie rozpozna pozwu o rozwód.

Będzie mogła Pani złożyć pozew o rozwód w Polsce dopiero po sześciu miesiącach od Pani zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2009 roku