„Odziedziczyłam przez nabycie spadku razem z bratem dom z działką. Jednak brat nie chce dokonać zgodnego podziału i zapowiedział, że wszystko się należy tylko jemu. Jaka jest możliwość podziału ( dom jest niezamieszkały ) czy mogę zaproponować jakieś sposoby podziału?”
W sytuacji gdy współwłaściciele rzeczy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii zniesienia współwłasności każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. We wniosku należy zaproponować sposób podziału nieruchomości. Może to być podział fizyczny, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli za spłatą lub bez na rzecz pozostałych ewentualnie sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty.

Do wniosku proszę dołączyć postanowienie spadkowe (albo zarejestrowany akt dziedziczenia od notariusza), dokumenty potwierdzające, że spadkodawca był właścicielem nieruchomości. Należy też wskazać jakie przedmioty wchodzą w skład spadku, gdzie znajduje się testament o ile został sporządzony. Wniosek należy skierować do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Opłata od wniosku wynosi (jeżeli nie ma porozumienia co do sposobu działu) 500 złotych.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 21 listopada 2008 roku