„Mój mąż w trakcie małżeństwa otrzymał w spadku dom po swoim ojcu. Czy po rozwodzie będę mogła domagać się podziału tego domu?”

Zgodnie z art. 33 kro przedmioty majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis lub darowiznę należą do majątku osobistego każdego z małżonków, chyba że spadkodawca postanowił inaczej.

Jeśli małżonek otrzymał spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego lub w drodze testamentu, w którym spadkodawca nie zawarł postanowienia, że spadek ma wejść do majątku wspólnego małżonków to taki spadek stanowi majątek osobisty małżonka i nie podlega podziałowi w razie rozwodu.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 6 kwietnia 2010 roku