„Czy mogę dziedziczyć spadek po bracie? Brat miał żonę, nie miał dzieci.”

Jeśli Pani brat zmarł przed rodzicami, spadek dziedziczy żona brata oraz rodzice. Rodzice dziedziczą po 1/4 , żona 1/2 części spadku. (art. 932 § 1 i 2 kc). Jeśli jedno z rodziców zmarło przed Pani bratem, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeśli rodzice brata zmarli przed bratem, spadek po Pani bracie dziedziczy jego żona w 1/2 części a pozostałą część rodzeństwo brata w częściach równych (art. 933 § 1 i 2 kc).

Jeśli Pani brat zmarł przed dniem 28 czerwca 2009 roku to będą obowiązywały odmienne zasady dziedziczenia. Udział żony Pani brata będzie wynosił połowę. Jeśli rodzice Pani brata żyją albo zmarli po śmierci Pani brata, dziedziczą po 1/8 spadku. Rodzeństwo Pani brata dziedziczy w częściach równych pozostałą część – czyli 2/8 spadku. Jeśli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy. Jeśli rodzice nie dożyli otwarcia spadku, rodzeństwo dziedziczy w częściach równych połowę spadku.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 3 marca 2010 roku