„Mama zmarła cztery lata temu. Mój tato ożenił się drugi raz. Nie dokonaliśmy żadnych czynności dotyczących ustalenia prawa do spadku, gdyż tata obiecywał nam wszystko zapisać. Teraz sytuacja się zmieniła. Ja mam jednego brata, a nowa żona taty – dwoje dorosłych dzieci.Jakie są nasze prawa do części spadku po mamie i kto je jeszcze posiada? Jak ich dochodzić?”


Spadkobiercami Pana matki (o ile nie sporządzono testamentu) są ojciec, brat i Pan. Każdy z was dziedziczy 1/3 spadku. Jako spadkobierca może wystąpić Pan do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku należy podać dane spadkodawcy, spadkobierców (imiona, nazwiska i adresy). Razem z wnioskiem należy przesłać odpis aktu zgonu spadkodawcy. Opłata od wniosku wynosi 5o złotych.

Może Pan domagać się również podziału spadku czy to przez fizyczny podział, czy przez przydzielenie spadku niektórym spadkobiercom z odpowiednimi spłatami na rzecz pozostałych. Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 złotych, chyba że wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, gdyż opłata wynosi wtedy 300 złotych.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku