„Moja matka sporządziła testament w ten sposób, że poszła do Urzędu Gminy i tam w obecności dwóch świadków i Sekratarza Gminy oświadczyła, że cały majątek zapisuje mojemu bratu. Sekretarz Gminy sporządził na maszynie do pisania protokół, który został podpisany przez niego, świadków oraz moją matkę. Czy taki testament jest ważny? Uważam, że testament powinien zostać napisany własnoręcznie a nie na maszynie lub na komputerze.”

Spadkodawca może sporządzić testament w taki sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją wolę ustnie wobec m.in. sekretarza gminy. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z datą sporządzenia.

Protokół podpisują spadkodawca, świadkowie i osoba, wobec której oświadczenie zostało złożone (w tym przypadku sekretarz gminy). Testamentu w taki sposób nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme (art. 951).

Sporządzony przez Pana matkę testament został sporządzony w odpowiedniej formie.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2009 roku