„Wniosłam sprawę do sądu o spadek po zmarłej mamie, w którym wymieniłam wszystkich spatkbierców: ojca, brata, 2 siostry i mnie. Czy tata jako mąż zmarłej dziedziczy połowę spadku, czy jest on podzielony na nas pięcioro po jednakowej części? Bardzo proszę o odpowiedź!”

Małżonek spadkodawcy oraz jego dzieci dziedziczą w częściach równych, jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza od czwartej części spadku.

Pani ojciec otrzyma 4/16 spadku. Pozostała część tj. 12/16 zostanie podzielona pomiędzy Panią i rodzeństwo. Z powyższego wynika, że Pani i rodzeństwo otrzymacie po 3/16 części spadku.
Proszę pamiętać, że do spadku po Pani mamie wchodzi tylko połowa majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Druga połowa przypada ojcu jako współwłaścicielowi.